Nawigacja
Nauczyciele
Ewa Bilińska

inż Ewa Bilinska - nauczyciel fizyki i chemii.




Sabina Cichosz

mgr Sabina Cichosz - nauczyciel języka polskiego.




Maria Ciołek

mgr Maria Ciołek - nauczyciel języka polskiego.




Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Grabowska - nauczyciel matematyki.




Maciej Zadka

mgr Maciej Zadka - nauczyciel muzyki.




Anna Gatkowska

mgr Anna Gatkowska - nauczyciel języka angielskiego.




Damian Gałka

mgr Damian Gałka - nauczyciel geografii.




Dorota Jangas

mgr Dorota Jangas - nauczyciel plastyki.




Andrzej Jany

mgr Andrzej Jany - nauczyciel informatyki i techniki.




Maria Kędzia

mgr Maria Kędzia - nauczyciel biologii.




Karol Gibki

ksiądz Karol Gibki - nauczyciel religii.




Anna Niemiec

mgr Anna Niemiec - nauczyciel matematyki.




Ewa Nowicka

Ewa Nowicka - nauczycie języka niemieckiego.




Wanda Noweta

mgr Wanda Noweta - nauczyciel historii. WOS, WDŻ




Jacek Puchała

mgr Jacek Puchała - nauczyciel wychowania fizycznego.




Dawid Sobieraj

mgr Dawid Sobieraj - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpiecze?stwa.




Małgorzata Warszawska

mgr Małgorzata Warszawska - nauczyciel języka polskiego.



Pedagog szkolny

mgr Mateusz Moś - pedagog szkolny.